MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Ul. KOLEJOWA 5
13-100 Nidzica


Telefon:
(089) 625 29 14
(089) 625 26 79

Fax:
(089) 625 81 53
e-mail:
mops@nidzica.pl

Link do strony MOPS
mops.nidzica.pl
ePUAP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

NIP
745-12-47-611
REGON:
004449659


Wsparcie psychologiczne - koronawirus


Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora MOPS z dnia 25.03.2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19


Rekomendacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r.


Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r.


Telefoniczna Pomoc Psychologiczna


KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.


Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko


Koronawirus - Informacje dla Mieszkańców


INFORMACJA

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  informujemy, że przed budynkiem głównym MOPS przy ul. Kolejowej 5 została umieszczona  skrzynka  na dokumenty, w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami .

 


UWAGA!!!
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH , WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ  Z POMOCY SPOŁECZNEJ
BĘDZIE REALIZOWANA  WYŁĄCZNIE

W DNIU 26 MARCA 2020 R.
W GODZ. 10:00-13:00

W POZOSTAŁYCH DNIACH
KASA  MOPS BĘDZIE NIECZYNNA


UWAGA!!!

Od poniedziałku Ośrodek zamknięty dla Klientów

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, iż od dnia:

16.03.2020 do 31.03.2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje zamknięty dla Petentów (w zależności od sytuacji data może ulec zmianie).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejsz\ym kontakcie telefonicznym /89/ 625 29 14, /89/ 625 26 79 lub mailowym: mops@nidzica.pl
Załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e- PUAP), e-mail- mops@nidzica.pl, lub pocztą tradycyjną.

 

UWAGA!!!

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W DNIACH 16 MARCA 2020 - 19 MARCA 2020

BĘDĄ REALIZOWANE
wyłącznie w godzinach 10.00 - 13.00

KASA MOPS II PIĘTRO

 

Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony:
http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Od 16.03.2020 do 31.03.2020 wnioski oraz zaświadczenia niezbędne do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny znajdą Państwo pod adresem nidzica-mops.bip-wm.pl w zakładkach dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.
Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą pna adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13 – 100 Nidzica
lub zeskanowane na adres: k.cichocka@mops.nidzica.pl (prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów w najbliższym możliwym terminie)

Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do MOPS, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,
w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a stroną.

Prosimy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!


Informacja
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:
    •  7 grudnia 2019r. (sobota) Ośrodek będzie czynnyw godzinach: 7:30 do 15:30.
    •
    •  27 grudnia  2019r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.
    •
    • 24 grudnia 2019r. (wtorek)  Ośrodek będzie czynnyw godzinach: 7:30 do 12:00


Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji podmiotowi uczestniczącemu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla bezdomnych.


UWAGA!
OD DNIA 01 LISTOPADA 2018 R. NASTĄPIŁA ZMIANA
 INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z danymi osobowymi OD DNIA 01 LISTOPADA 2018 r.  kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: agnieszka.mikulska@szip.eu


"NIEBIESKA LINIA"
Osoby doznające przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę – 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.
W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:
  • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00
  • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00
  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00
Informacja rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INFORMACJA
INSTYTUCJE  DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 –
Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 –
Tel. 89 625 02 00, 997 lub 112 z tel. komórkowych

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15  

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 800 165 320 - osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa  warmińsko – mazurskiego.
    W przypadku osób bezdomych przebywających w pustostanach, osób starszych, samotnych które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nidzicy.


Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że od 1 stycznia 2017r. faktury będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca:
Gmina Nidzica
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
 NIP: 984-016-15-72
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 – Tel. 89 625 02 00
Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15
Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47
Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych –  800 165 320
- osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego.
W przypadku osób starszych, samotnych, które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: - 800 - 120 - 002
(czynną całą dobę) w tym:

  • dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
  • dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18-22
  • dyżur prawny - środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników - 22 - 666 - 28 - 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

  • konsultacje telefoniczne - 22 - 250 - 63 - 12 (środy w godzinach 10-13)
  • konsultacje mailowe - koordynatorzy@niebieskalinia.info

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę:
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Wytworzył:
Piotr Rakoczy
Udostępnił:
Piotr Rakoczy
(2003-12-22 14:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2020-04-09 11:25:10)