☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Środa 05.08.2020

zaawansowane

Rola i zadania GKRPA

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a)opiniowanie  wniosków podmiotów gospodarczych w sprawie wydania zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych

b) opiniowanie decyzji o cofnięciu zezwolenia w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim  i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy,

c) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

d) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu  wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

e) przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi  problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,

f)kierowanie na badanie przez biegłych, osób wobec których podjęto czynności o zastosowanie przez sąd, obowiązku leczenia

g)  wspomaganie  działalności podmiotów mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych,

h)inicjowanie zadań związanych z  ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

i) inicjowanie zadań związanych z udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,  a  w szczególności ochroną przed przemocą w rodzinie,

j) inicjowanie zadań  związanych  z zakazem bądź ograniczeniem reklamy i promocji napojów alkoholowych  na obszarze Gminy

k) inicjowanie zadań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Szemplińska
Udostępnił:
Paweł Żelazny
(2010-08-25 13:53:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Szemplińska
(2016-06-10 13:14:41)
 
 
ilość odwiedzin: 1204075

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X