☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Sobota 26.09.2020

zaawansowane

Aktualności

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych w MOPS w Nidzicy?

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników MOPS w Nidzicy, preferowany jest elektroniczny sposób komunikacji.
Osoby mające założony profil zaufany mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz portalu Obywatel.gov.pl. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się na stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Kanał bankowości elektronicznej umożliwia składanie wniosków jedynie o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie „dobry start” również tym, którzy nie posiadają profilu zaufanego.

2. W przypadku ewentualnej niemożności elektronicznego złożenia wniosku, wniosek należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej nidzica-mops.bip-wm.pl (zakładka: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wnioski). Wniosek należy wypełnić ściśle stosując się do instrukcji i wyjaśnień w nim zawartych. W razie pytań odnośnie sposobu wypełnienia wniosku oraz niezbędnych do załączenia dokumentów, zamiast wizyty w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 89 625 26 79, 89 625 29 14), wysłanie wiadomości e-mailem (mops@nidzica.pl), faksem (089 625 81 53) lub przez platformę ePUAP (identyfikator: mopsnidzica).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej (urnie) przy wejściu do siedziby MOPS w Nidzicy lub przesłać pocztą.

4. Klienci, którzy nie mają możliwości pobrania wniosku przez internet czy też możliwości skopiowania załączników, przyjmowani będą w punkcie obsługi klienta w dziale świadczeń rodzinnych przy MOPS w Nidzicy w godzinach od 8:00 do 14:30. Przy tym stanowisku będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.

5. W przypadku osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać o reżimie sanitarnym wynikającym z przepisów obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 (zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu od innych, osłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni przy wejściu do urzędu).


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:

    • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.     
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.     
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2020/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać pod numerem tel. (089) 6252679  lub w siedzibie MOPS w Nidzicy od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00, pokój nr 1( świadczenia rodzinne) pokój nr 2 ( fundusz alimentacyjny) pokój nr 4 ( świadczenia DOBRY START 300+) na parterze, oraz na stronie internetowej www.mops.nidzica.pl . Wnioski o świadczenia  można będzie składać w siedzibie MOPS w Nidzicy na parterze w pokoju nr  1,2 i 4 lub przesyłać  listem poleconym oraz drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego; poprzez system Emp@tia (informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Platformę Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o świadczenia Dobry start 300+  za pośrednictwem serwisu internetowego swojego banku (bankowości elektronicznej).


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2020r wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowana będzie wyłącznie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców oraz przekazem pocztowym na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania w dniu 20-04-2020r.


KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.


O G Ł O S Z E N I E

5 lipca 2019r. do Nidzicy dotrze jeden z busów programu 500+, które jeżdżą po kraju, promując zasady pomocy finansowej dla rodzin. Planuje się, że pojazd będzie stał od godz. 08.30 w okolicach Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Wszyscy zainteresowani będą mogli tam uzyskać niezbędne informacje na temat programu 500+, rozwiać swoje wątpliwości i zadać nurtujące pytania.


Już za chwilę będzie można składać wnioski o „500+”

Od 1 lipca 2019r. program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków. Również od 1 lipca 2019r. możliwe będzie składanie online wniosków o świadczenie. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu.

Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS – jest nie tylko proste i wygodne. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu. Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, samorządy sprawnie radzą sobie z obsługą programu, a zniesienie kryterium dochodowego dodatkowo ułatwi całą procedurę.

Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.

Wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:

    • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy (2019/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.
      
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.
      
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.
      
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2019/2020) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać pod numerem tel. (089) 6252679  lub w siedzibie MOPS w Nidzicy od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 15.30, pokój nr 1( świadczenia rodzinne) pokój nr 2 ( fundusz alimentacyjny) pokój nr 4 (świadczenia wychowawcze z programu 500+, świadczenia DOBRY START 300+) na parterze, oraz na stronie internetowej www.mops.nidzica.pl . Wnioski o świadczenia  można będzie składać w siedzibie MOPS w Nidzicy na parterze w pokoju nr  1,2 i 4 lub przesyłać  listem poleconym oraz drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego; poprzez system Emp@tia (informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenia Dobry start 300+  za pośrednictwem serwisu internetowego swojego banku (bankowości elektronicznej).

Podstawa prawna:
    • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 924)
      - Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.
    • § 28.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
    • art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.).
    • art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 670 ze zm.)


Świadczenie "za życiem"

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.
Komu przysługuje świadczenie?
Matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Gdzie można złożyć wniosek?
W Dziale świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy na parterze budynku przy ul. Kolejowej 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wymagane dokumenty:
    •  wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
    •  zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/)
    • zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234) .
Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Dodatkowe informacje:
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony się bez rozpoznania.
Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:
    • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.);
    • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.);
    • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z 2016 r. poz. 2234);


OD LIPCA RUSZA NOWY RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy  świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.
Od 1 sierpnia  przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy Gminy Nidzica mogą złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych  MOPS Nidzica, przy ul. Kolejowej 5, w godzinach przyjęć interesantów poniedziałek- piątek w godz. 7:30 do 15:30. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie mops.nidzica.pl oraz nidzica-mops.bip-wm.pl.
W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i  kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatecznym  terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.
Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń Rodzinnych  MOPS Nidzica będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Wniosek do pobrania

Załącznik do wniosku
 


Rozpoczął się czas rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy, pomimo pouczeń w decyzjach o obowiązku informowania o zmianie w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń osoby uprawnione nie wywiązują się z powyższego obowiązku.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy aby nie dochodziło do sytuacji zwrotu pobranych świadczeń przypomina, że w przypadku uzyskania dochodu przez któregokolwiek z członków rodziny należy taki dochód zgłaszać w celu ponownego przeliczenia dochodu rodziny.

Nowe sytuacje i dochody, o których trzeba powiadomić MOPS:

1. zakończenie urlopu wychowawczego i powrót do pracy,

2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (również unijne)

3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( czyli m. in. podpisanie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło)

4. uzyskanie świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia kompensacyjnego (nauczyciele), a także emerytury lub renty (także rodzinnej i socjalnej)

5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej wznowienie

6.uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia

7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego

8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego przez rolnika/rolniczkę

9. uzyskanie stypendium doktoranckiego.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, świadczenie przestanie przysługiwać od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano nowy dochód ( a więc np. gdy nowy dochód uzyskano w listopadzie 2017r., świadczenie nie będzie przysługiwać od grudnia 2017r ). Zgłaszanie powyższych sytuacji pozwoli uniknąć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i należnych odsetek.


Okres zasiłkowy 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zbliżający się okres zasiłkowy 2017/2018 na niżej wymienione świadczenia:

 • świadczenia wychowawcze (500+),

 • fundusz alimentacyjny,

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Jednocześnie informuje, że wnioski na wszystkie ww. świadczenia można składać również drogą elektroniczną m.in. przez: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia do pobrania na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Zmiany dotyczące wsparcia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Już od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie zmiany prawa dla opiekunów osoby niepełnosprawnej.

Przepisy wprowadzają możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego dla osób, które były opiekunami osób niepełnosprawnych, po śmierci tych osób. Chodzi o zabezpieczenie osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy.
Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.
Takie zmiany przewiduje podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny.
Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad która opieka była sprawowana,

 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,

 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.


Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.
Zmiany te są bardzo istotne, gdyż opieka nad osobami niepełnosprawnymi spada na ich najbliższych. Często opiekunowie zmuszeni są zrezygnować z pracy, w celu zapewnienia odpowiedniej opieki. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza w przypadkach braku odpowiedniej opieki instytucjonalnej. Oczywistym jest, że opiekunowie po śmierci swoich podopiecznych mogą zostać bez środków do życia, a długa przerwa w pracy bądź nawet brak kwalifikacji zawodowych zdecydowanie utrudnia im powrót na rynek pracy.

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.


Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Zgodnie z ustawą wsparcie ma być realizowane przez:

 • zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

 • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

 • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

 • zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,

 • zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności,

 • zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,


Ponadto w przypadku stwierdzenia (zaświadczenie) przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje wsparcie w postaci:

 • zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 
Kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę, ich rodziny i rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie stwierdzające przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, którzy wymagają:

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

 • zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • zapewnienia dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,


Uprawnieni są do poradnictwa, w zakresie:

 • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

 • wsparcia psychologicznego,

 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


Poradnictwo to jest koordynowane przez asystenta rodziny na wniosek w/w osób złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Koordynacja polega na:

 • opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.


Ustawa zakłada przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego w/w zaświadczenie, w wysokości 4000 zł. Wniosek może złożyć matka, ojciec dziecka, opiekun prawny albo faktyczny dziecka, bez względu na dochód. Wniosek o jego wypłatę może być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przedmiotowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną ( nie stosuje się do opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka, a także do osób które przysposobiły dziecko).


Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje:

 1. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 przyjmowane są od 1 sierpnia 2015 r. w pokoju nr 2 (parter).

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

 

 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane: od dnia 1 września do 30 listopada 2015r. w pokoju nr 4 (parter).

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Oświadczenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, policealne studium, itp.) należy dostarczyć do końca października 2015r.

W przypadku złożenia zaświadczenia ze szkoły bądź oświadczenia do dnia 10 września 2015r wypłata dodatków nastąpi w miesiącu wrześniu 2015r.w pozostałych przypadkach w miesiącu październiku i listopadzie 2015r.

 

Rodzice dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz szkołę ponadgimnazjalną muszą złożyć wniosek na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 do końca października 2015r.

                                                                      Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy

                                                                       Danuta Kamińska

 


Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
(Dz. U z 2014 r., poz. 567)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w związku z art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 567 ) informuje Panią o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. Akt K27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest nie zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego w podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki do nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawnionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r, poz. 567) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła na mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj. 14 maja 2014 r. w których osoba spełnia warunki do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z ustawowymi odsetkami)
 2. od dnia wejścia w życie ustawy tj. 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których

 1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej ,,organem’’, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia ustawy tj. do dnia 15 września 2014 r.

W związku art. 5 ust. 2 jeżeli w okresie o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą sprawowana jest opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzeniu faktu sprawowania opieki prze osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania – w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Zasiłki oraz koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowe ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.


Ustawy "opiekuńcze" opublikowane w Dzienniku Ustaw

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Nidzicy informuje, że w dniu 1 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r. poz. 559). Na mocy art.1 ust. 1 lit.a, art.2 ust. 1 i 2 ww. ustawy od dnia 1 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800,00 zł miesięcznie.

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wysokość świadczenia będzie wynosiła 1.200,00zł miesięcznie, natomiast w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., 1.300,00zł miesięcznie. Postępowanie w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia następuje z urzędu.

Ponadto informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2014r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 567 została opublikowana ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.17 pkt 2 lit.a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.


Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużony do grudnia 2014 r.

W dniu 17 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 24 grudnia 2013 r. - prawo do pomocy w wysokości 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego zostało przedłużone do grudnia 2014 r.


Powyższy program przewiduje, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. Pomoc przyznawana jest z urzędu i finansowana ze środków budżetu państwa.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Rada Ministrów 24 grudnia 2013r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww. pomocy, jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej.

Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2014 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 200 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

 

Przedłużenie do końca grudnia 2014 r. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2014 r. poz. 320, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2014 r .

Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej „ustawą”.”.

Pozostałe zapisy ww. rozporządzenia pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana oznacza, że osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gminne organy właściwe przyznały pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu, tj. w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji, bezzwłocznie przyznana także na kolejne miesiące 2014 r., tj. od kwietnia do grudnia 2014 r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące).


ZMIANY W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, iż z dniem 01.01.2013 r., weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:

Osoby obecnie pobierające świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku, po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa. Wówczas należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- matce albo ojcu;

- opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych
w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem

o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni tygodniu;


3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

- osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł netto.
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego
o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał
w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 1. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 2. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 3. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w godz. 7:30 - 15:30 pok. 1, lub telefonicznie 089 625 26 79

 

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada, 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
 
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
 
1.    Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
     - 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2.    Od dnia 1 listopada 2014 r.
     - 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
 
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
 
     - 77 zł na dziecko do 5 lat,      
     - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
     - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
 
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy Dział Świadczeń rodzinnych informuje, że od dnia 3 września 2012r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013.
W związku z powyższym należy przygotować, między innymi, następujące dokumenty:
-zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodach za 2011r. wszystkich pełnoletnich ( na dzień składania wniosku) członków rodziny (mąż, żona, pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia),
-zaświadczenie (od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej ( 9%) w 2011r.,
-oryginały PIT- 11 za 2011r. oraz odpowiadające im świadectwa pracy lub umowy zlecenia (w przypadku utraty dochodu),
-aktualną umowę o pracę lub zlecenie i zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia pracy ( w przypadku uzyskania zatrudnienia w 2012r.),
-zaświadczenia o zamieszkiwaniu dziecka w internacie oraz zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania ( w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła),
-zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pełnoletnich,
-dowody osobiste wnioskodawcy i współmałżonka, odpisy urodzeń dzieci, pesele członków rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ( w przypadku ewentualnych zmian lub pierwszorazowego składania wniosku),
-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy ( w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej),
-zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ( dotyczy osób ubiegających się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego),
-odpowiednio: wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011r., zaświadczenie o tymczasowym meldunku lub dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie naszej gminy, zaświadczenie z gminy o ilości ha przeliczeniowych w 2011r., zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego lub sportowego) w 2011r. oraz inne, niewymienione dokumenty potwierdzające skład rodziny oraz jej sytuację materialną.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, osobie uczącej się.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne, na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole roku szkolnego.
Wysokość dodatku to 100, 00 zł na każde uprawnione do zasiłku rodzinnego dziecko. Dodatek przyznawany jest jednorazowo.
W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2012/2013 w szkole ponadgimnazjalnej:
1.dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
2.dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2012-09-01 do 2012-10-31,
3.dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2012-09-01 do 2012-10-31,
Zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2012/2013.
Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 30 września br.
Aby otrzymać dodatek z tytułu:
-rocznego przygotowania przedszkolnego,
-na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła
-na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
koniecznym będzie złożenie wniosku o przyznanie dodatku w terminie do 31 października br.
Wnioski o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 złożone po 31 października br. pozostaną bez rozpatrzenia.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje:


1.    Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 są przyjmowane od 1 sierpnia 2012 r. w pokoju nr 2 (parter).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

2.    Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 będą przyjmowane: od dnia 1 września do 30 listopada 2012r. w pokoju nr 4 (parter).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.
 
Oświadczenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, policealne studium, itp.) należy dostarczyć do końca września 2012r.
 
Rodzice dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz szkołę ponadgimnazjalną muszą złożyć wniosek na rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 do dnia 31.10.2012r.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.


Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).
 
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.
 
Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.
 


WAŻNE

Komunikat w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do dnia 31 maja 2012 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia rządowego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienie w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem (osoba posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności i znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Załączniki:

Rozporządzenie

Wniosek


 

 

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

 

 

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

 


 

Zmiana ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Nowelizacja przepisów obejmuje miedzy innymi zmianę sposobu obliczania dochodu rodziny.

Osiągnięty dochód z roku bazowego poprzedzającego okres zasiłkowy będzie dzielony przez ilość miesięcy, w których został osiągnięty nie jak dotychczas przez 12 miesięcy.

Rozszerzony został katalog do utraty i uzyskania dochodów. Obejmuje on zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły również w życie nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769). Rozporządzenie to określa m.in. nowe wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 


Znowelizowana ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Od 1 styczna 2012r.  weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. nowego sposobu ustalenia dochodu rodziny (który będzie dzielony przez ilość miesięcy w których został osiągnięty), rozszerzają katalog dochodów o  utratę/uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto zmienione zostają również zasady prowadzenia postepowania wobec dłużników alimentacyjnych. W dalszym ciągu kierowane będą wnioski o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy oraz wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji, jednak  dodatkowo będą również wszczynane postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

 


 Zmiana przepisów wykonawczych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm).

 


 

 WAŻNE!

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w związku z nowym okresem świadczeniowym i zasiłkowym:

1. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 są przyjmowane od 1 sierpnia 2011 r. w pokoju nr 2 (parter).

 

 

 

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 są przyjmowane: od dnia 1 września do 30 listopada 2011r. w pokoju nr 4 (parter)

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.  


Oświadczenie albo zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, policealne studium, itp) należy dostarczyć do 10 września 2011r

Rodzice dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz szkołę ponadgimnazjalną muszą złożyć wniosek na rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 do dnia 31.10.2011r. 

 

Od 1 stycznia 2012 prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niź od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wytworzył:
Katarzyna Kocińska
Udostępnił:
Paweł Żelazny
(2010-01-05 13:54:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2020-07-30 14:01:48)
 
 
ilość odwiedzin: 1214714

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X