☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Sobota 26.09.2020

zaawansowane

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art. 38 Ustawy o Pomocy Społecznej.

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ubustwo.

Może być przyznany:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochd jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
  2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem, oraz nie niższa niż 20zł miesięcznie.

 

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. osoba bezrobotna - przedstawia nr PESEL
  2. osoba niepełnosprawna/ emeryt/ rencista - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/decyzja ZUS lub KRUS o wysokości renty/emerytury. Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania u pracownika socjalnego), dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną.
  3. osoba pracująca - zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (druk do pobrania u pracownika socjalnego).

 

Poza w/w dokumentami do każdego wniosku należy dołączyć wszelkie decyzje potwierdzające dochód rodziny, tzn. decyzję o przyznaniu świadczeń rodzinnych z MOPS, decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjnem, dodatek mieszkaniowy, itp.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Żelazny
(2014-06-30 11:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2014-08-05 15:21:09)
 
 
ilość odwiedzin: 1214712

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X